Priser incl. moms

Tinglysning af skøde ved handel med bolig, sommerhus,

ejerlejlighed, herunder kontakt med sælgers og købers

bank m.h.b. på tinglysning og aflysning af pantebreve for

opnåelse af anmærkningsfrit skøde                                                                               kr. 2.250,00

Udarbejdelse af refusionsopgørelse i f.b. med ovennævnte                                    kr.     625,00

Tinglysning af skifteretsattest efterlevende ægtefælle/arvinger                            kr.  1.000,00

Tinglysning skøde/bodeling i f.b. med samlivsophør                                                kr. 2.250,00

Tinglysning auktionsskøde bolig                                                                                      kr.  2.250,00

Tinglysning ægtepagt                                                                                                         kr.  1.250,00

Tinglysning skøde/auktionsskøde erhvervsejendomme                                       Drøftes nærmere

Tinglysning i f.b. med virksomhedsomdannelse                                                     Drøftes nærmere

Familieoverdragelse                                                                                                          Drøftes nærmere

Selskabsregistreringer hos Erhvervsstyrelsen/offentligt ejerregister               Drøftes nærmere

Timepris                                                                                                                                    kr. 625,00

Ring/mail for andre ting end ovennævnte.

Beløbet betales, når dokumenterne er registreret. Faktura fremsendes. Dertil kommer tinglysningsafgift til staten og registreringsgebyr til Erhvervsstyrelsen, som opkræves og skal betales inden registrering.

Betalingsbetingelser: Netto kontant – indsættes på konto i Frørup Andelskasse – 5960-8075947.